Sztuka prehistoryczna – analiza najważniejszych dzieł i ich znaczenia

Spis treści:

Wprowadzenie

Sztuka prehistoryczna to dziedzina sztuki, która obejmuje okres od pojawienia się pierwszych ludzi na Ziemi do wynalezienia pisma. Pomimo braku źródeł pisanych z tamtego okresu, dzięki zachowanym w skale malowidłom i rzeźbom możemy poznać wiele o ówczesnym życiu i wierzeniach społeczeństw. W tym artykule przyjrzymy się trzem głównym typom sztuki prehistorycznej: sztuce jaskiniowej, rupestre oraz megalitycznej.

Sztuka jaskiniowa

Sztuka jaskiniowa to najstarszy rodzaj sztuki prehistorycznej, który zaczął powstawać około 40 tysięcy lat temu. Najważniejsze dzieła sztuki jaskiniowej znajdują się w jaskiniach na terenie różnych kontynentów. Najbardziej znane z nich to malowidła z jaskiń Lascaux i Altamiry.

Malowidła te przedstawiają przede wszystkim zwierzęta, ale też postacie ludzkie oraz abstrakcyjne wzory. Ze względu na technikę wykonania, można je podzielić na dwa rodzaje: malowidła naskalne i malowidła namalowane farbą.

Ważną funkcją sztuki jaskiniowej było oddziaływanie na wyobraźnię człowieka oraz pełnienie funkcji kultowej. Malowidła wykorzystywano w obrzędach religijnych i magicznych.

Sztuka rupestre

Sztuka rupestre to kolejny rodzaj sztuki prehistorycznej, charakterystyczny dla obszarów pustynnych i skalistych. W odróżnieniu od sztuki jaskiniowej, rzeźby i malowidła tworzono na powierzchni skał, a nie wewnątrz nich.

Najbardziej znane przykłady sztuki rupestre znajdują się w Afryce i Australii. Na terenie Afryki występują np. rysunki z Namibii przedstawiające zwierzęta i postacie ludzkie. W Australii natomiast, w regionie Kimberley, można zobaczyć rzeźby ludzkie przedstawiające postacie z mitologii aborygeńskiej.

Sztuka rupestre miała podobne funkcje jak sztuka jaskiniowa – pełniła funkcję kultową oraz oddziaływała na wyobraźnię człowieka.

Sztuka megalityczna

Sztuka prehistoryczna megalitów to rzeźby i reliefy tworzone na kamieniach o dużych rozmiarach. Najbardziej znane przykłady sztuki megalitycznej to kamienne kręgi Stonehenge w Anglii oraz menhiry w Carnac we Francji.

Znaczenie sztuki megalitycznej nie jest do końca poznane, ale przypuszcza się, że jej funkcje były podobne do innych rodzajów sztuki prehistorycznej – pełniła funkcję kultową oraz miała wpływ na postrzeganie świata przez człowieka.

Podsumowanie

Sztuka prehistoryczna stanowi ważną część dziedzictwa kulturowego naszej cywilizacji. Pomimo braku źródeł pisanych, zachowane rzeźby i malowidła pozwalają nam poznać wiele o ówczesnym życiu i wierzeniach społeczeństw. W artykule przyjrzeliśmy się trzem najważniejszym rodzajom sztuki prehistorycznej: sztuce jaskiniowej, rupestre oraz megalitycznej.

FAQ

  • Co to jest sztuka prehistoryczna?

    Sztuka prehistoryczna to dziedzina sztuki, która obejmuje okres od pojawienia się pierwszych ludzi na Ziemi do wynalezienia pisma.

  • Jakie są najważniejsze dzieła sztuki jaskiniowej?

    Najważniejsze dzieła sztuki jaskiniowej to malowidła z jaskiń Lascaux i Altamiry.

  • Jaką funkcję pełniła sztuka prehistoryczna?

    Sztuka prehistoryczna pełniła funkcje kultowe oraz oddziaływała na wyobraźnię człowieka.